Українська громадянська мережа. Різні промислові міста – однакові проблеми.
Все про повітря

Оцінка якості поверхневих вод в м. Дніпро з 06.11.2023 до 19.11.2023

Від початку 2023 року Програма “Чисте повітря для України” розширює сферу роботи. На даний час ми досліджуємо забруднення ґрунтів внаслідок безпосередніх військових дій, а також спричинених такими діями техногенних аварій.

Разом з тим наша команда “Чисте повітря для України” у співпраці з ЦЕМ на основі підписаного Меморандуму в липні 2023 року, розпочала моніторинг поверхневих вод у м. Дніпро, який здійснюється за допомогою автоматизованої станції «Наяда-2». Це означає, що в режимі реального часу збираються фізико-хімічні дані про стан р. Дніпро за 14 показниками:

 • загальний вміст зважених речовин (TSS),  
 • каламутність,  
 • забарвленість,  
 • загальний органічний вуглець (TOC),  
 • розчинений органічний вуглець (DOC), 
 • біохімічне споживання кисню (BOD),  
 • хімічне споживання кисню (COD),  
 • азот нітратний (NO3-N),  
 • нітрати (NO3-),  
 • хлорофіл а (Chl-a),  
 • сума ароматичних вуглеводнів (BTX),  
 • температура, 
 • розчинений кисень (O2),  
 • електропровідність (ЕС).

Ми проводимо оцінку якості поверхневих вод, щоб визначити придатність води для подальшого використання з метою:  

 • господарсько-побутового використання 
 • водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях 
 • потреб рибного господарства.

В нашому випадку оцінювання якості поверхневих вод проводиться з урахуванням вимог до якості води водних об’єктів розташованих у межах населених пунктів визначеного Наказом МОЗ №721 від 02.05.2022 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».   

Наголошуємо, що це не оцінка води згідно з питними нормативами, а також її епідеміологічного стану!  

Оцінка стану вод р. Дніпро в межах м. Дніпро за період з 06.11.2023 до 19.11.2023**

*Додаткова інформація про окремі показники: 
Біохімічне споживання кисню – кількість розчиненого кисню, що витрачається на аеробне біохімічне окиснення під дією мікроорганізмів, а також розкладання нестійких органічних з’єднань що містяться у воді. Використовується для оцінки ступеня забруднення води органічними сполуками. 
Хімічне споживання кисню – кількість кисню, необхідна для хімічного окиснення неорганічних і органічних речовин. Різке зростання ХСК води свідчить про забруднення водойми. Величина ХСК є важливою гігієнічною характеристикою води, яка дозволяє судити про забрудненість води окисленими речовинами, але не дає інформації про склад забруднення. 

За два тижні з 06.11.2023 до 19.11.2023 включно спостерігалися перевищення нормативів за наступними показниками:

Спостерігалися перевищення нормативів за показниками: 

 • хімічне споживання кисню постійно перевищує у 1,1-1,4 раза. 
 • сума ароматичних вуглеводнів (BTX) – спостерігались поодинокі випадки перевищень. 

Розчинений кисень постійно в межах норми. 

За показниками нітрати (NO3-) та азот нітратний (NO3-N) перевищень не спостерігались.  

 

Гідрохімічний аналіз води р. Дніпро, як середовища існування гідробіонтів 

З метою оцінки якості води, як середовища існування гідробіонтів, проведено оцінку гідрохімічних показників із використанням стаціонарної станції «Наяда-2» у період з 06.11.2023 по 19.11.2023 р.

Під час дослідження було встановлено, що середні показники температури води були на рівні +8,5–13,1оС, що відповідає нормативним значенням. Загальний вміст зважених речовин у воді, каламутність та забарвленість води, як і в усіх попередніх дослідженнях були у межах норми.

 Каламутність, Забарвленість, Біохімічне споживання кисню (BOD) та Хімічне споживання кисню (COD)

 

Результати гідрохімічного аналізу якості води дозволили визначити, що вміст азоту нітратного та нітратів у воді не перевищували нормативні значення якості води для рибогосподарських потреб.

Нітрати та азот нітратний

 

Концентрація розчиненого кисню у воді була у нормі та у середньому складала 7,99-15,28 мг/л. Порівнюючи з попередніми показниками, концентрація розчиненого кисню зростає. Високі показники кисню є сприятливою ознакою для  підтримання онтогенезу гідробіонтів.

Розчинений кисень та температура

 

Під час дослідження подекуди було зафіксовано перевищення показника БСК. Максимальний показник БСК складав 2,7 мгO2/л, що дещо перевищує ГДК для водойм рибогосподарського призначення, але в цілому показники трималися у допустимих межах 0,9-2 мгO2/л, як і у попередніх дослідженнях. Також у воді дослідних ділянок встановлено перевищення показника ХСК, показники трималися у межах 32,4-42,8 мгO2/дм3. Показник ХСК дозволяє судити про ступінь забрудненості води органічними речовинами. Порівняно з попередніми дослідженнями показник дещо зростає.

Забарвленість, Біохімічне споживання кисню (BOD) та Хімічне споживання кисню (COD)

 

Вміст загального органічного вуглецю складав 18,2-22,3 мг/л, а максимальна концентрація розчиненого СО2 − 15,1-15,9 мг/л. На вміст у воді розчиненого СО2 впливають процеси фотосинтезу та інші біохімічні процеси. Головним джерелом надходження оксиду вуглецю в природні води є процеси біохімічного розпаду органічних залишків, окислювання органічних речовин, водяних організмів. Одночасно з процесами надходження значна частина діоксиду вуглецю споживається при фотосинтезі.

Співставлення: Біохімічне споживання кисню та Розчинений органічний вуглець

 

Також під час дослідження встановлено поодинокі перевищення показників суми ароматичних вуглеводнів (BTX) у воді, як і у всіх попередніх дослідженнях. Спостерігаються стабільні поодинокі перевищення даних показників.  Показники електропровідності води трималися у межах 341-357 µS/cm. Порівняно з попередніми дослідженнями встановлено тенденцію до їх збільшення. Провідність природної води залежить в основному від концентрації розчинених мінеральних солей та температурного режиму.

Загальний органічний вуглець (TOC), Розчинений органічний вуглець (DOC), Сума ароматичних вуглеводнів (BTX) та Хлорофіл а (Chl-a)

 

Таким чином, за результатами досліджень вода на дослідних ділянках не відповідає нормативним показникам якості води для рибогосподарських потреб за значеннями ХСК, а також спостерігаються поодинокі перевищення БСК та показників суми ароматичних вуглеводнів. Виявлено тенденцію до збільшення показника ХСК та електропровідності води. За результатами усіх попередніх досліджень встановлено стабільні поодинокі перевищення  показників суми ароматичних вуглеводнів та показників ХСК.


** Аналіз вимірювань якості води стаціонарною станцією «Наяда-2»  

з 06.11.2023 до 19.11.2023

 

 

 

Про нас

Програма "Чисте повітря для України" реалізується з 2017 року неурядовою організацією Arnika (Чеська Республіка) у співпраці з місцевими громадськими ініціативами з різних регіонів України за фінансової підтримки Transition Promotion Program Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

Ви можете знайти більше інформації про нашу діяльність та можливості участі або поділитися з нами своїми думками, надіславши повідомлення на адресу info@cleanair.org.ua.

Координатори:

Партнери програми:

Донори:

Інформаційні партнери: