Українська громадянська мережа. Різні промислові міста – однакові проблеми.
Все про повітря

Оцінка якості поверхневих вод в м. Дніпро з 20.11.2023 до 03.12.2023

Оцінка якості поверхневих вод в м. Дніпро з 20.11.2023 до 03.12.2023
Фото ілюстративне. Авторка Majda Slamova

 

Від початку 2023 року Програма “Чисте повітря для України” розширює сферу роботи. На даний час ми досліджуємо забруднення ґрунтів внаслідок безпосередніх військових дій, а також спричинених такими діями техногенних аварій.

Разом з тим наша команда “Чисте повітря для України” у співпраці з ЦЕМ на основі підписаного Меморандуму в липні 2023 року, розпочала моніторинг поверхневих вод у м. Дніпро, який здійснюється за допомогою автоматизованої станції «Наяда-2». Це означає, що в режимі реального часу збираються фізико-хімічні дані про стан р. Дніпро за 14 показниками:

 • загальний вміст зважених речовин (TSS),  
 • каламутність,  
 • забарвленість,  
 • загальний органічний вуглець (TOC),  
 • розчинений органічний вуглець (DOC), 
 • біохімічне споживання кисню (BOD),  
 • хімічне споживання кисню (COD),  
 • азот нітратний (NO3-N),  
 • нітрати (NO3-),  
 • хлорофіл а (Chl-a),  
 • сума ароматичних вуглеводнів (BTX),  
 • температура, 
 • розчинений кисень (O2),  
 • електропровідність (ЕС).

Ми проводимо оцінку якості поверхневих вод, щоб визначити придатність води для подальшого використання з метою:  

 • господарсько-побутового використання 
 • водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях 
 • потреб рибного господарства.

В нашому випадку оцінювання якості поверхневих вод проводиться з урахуванням вимог до якості води водних об’єктів розташованих у межах населених пунктів визначеного Наказом МОЗ №721 від 02.05.2022 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».   

Наголошуємо, що це не оцінка води згідно з питними нормативами, а також її епідеміологічного стану!  


Оцінка стану вод р. Дніпро в межах м. Дніпро за період  20.1103.12.23 ** 

*Додаткова інформація про окремі показники: 
Біохімічне споживання кисню – кількість розчиненого кисню, що витрачається на аеробне біохімічне окиснення під дією мікроорганізмів, а також розкладання нестійких органічних з’єднань що містяться у воді. Використовується для оцінки ступеня забруднення води органічними сполуками. 
Хімічне споживання кисню – кількість кисню, необхідна для хімічного окиснення неорганічних і органічних речовин. Різке зростання ХСК води свідчить про забруднення водойми. Величина ХСК є важливою гігієнічною характеристикою води, яка дозволяє судити про забрудненість води окисленими речовинами, але не дає інформації про склад забруднення. 

 

Спостерігалися перевищення нормативів за показниками: 

 • хімічне споживання кисню постійно перевищує у 1,04-1,2 раза. 
 • сума ароматичних вуглеводнів (BTX) – спостерігались поодинокі випадки перевищень. 

Розчинений кисень постійно в межах норми. 

За показниками нітрати (NO3-) та азот нітратний (NO3-N) перевищень не спостерігались.  

 

Гідрохімічний аналіз води р. Дніпро, як середовища існування гідробіонтів

До аналізу даних моніторингу води долучилися наші партнери – науковці з Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, з яким “Чисте повітря для України” співпрацює з 2021 року (відповідно підписаного Меморандуму).

Спираючись на дані моніторингу води із використанням стаціонарної станції «Наяда-2» у період з 20.11-03.12.23 р., науковці Кафедри загальної біології та водних біоресурсів ДНУ провели оцінку якості води, як середовища існування гідробіонтів (морські та прісноводні організми, що постійно живуть у водному середовищі).

Науковці встановили, що середні показники температури води були на рівні +4,–8,5 оС, що відповідає нормативним значенням. Загальний вміст зважених речовин у воді, каламутність та забарвленість води, як і в усіх попередніх дослідженнях були у межах норми.

Результати гідрохімічного аналізу якості води дозволили визначити, що вміст азоту нітратного та нітратів у воді не перевищували нормативні значення якості води для рибогосподарських потреб.

Нітрати, азот нітратний та загальний вміст зважених речовин (TSS)

 

Концентрація розчиненого кисню у воді була у нормі та у середньому складала 13,39-17,76 мг/л. Порівнюючи з попередніми показниками, концентрація розчиненого кисню зростає. Розчинений у воді кисень належить до найважливіших фізико-хімічних показників. Він є одним із найбільш потужних природних окислювачів, його вміст у великій мірі визначає якість води завдяки інтенсифікації процесів самоочищення, фізико-хімічної трансформації й гідробіологічного кругообігу речовин. Високі показники кисню є сприятливою ознакою для  підтримання онтогенезу гідробіонтів.

Розчинений кисень, температура та калій

 

Під час дослідження подекуди було зафіксовано перевищення показника БСК. Максимальний показник БСК складав 2,5 мгO2/л, що дещо перевищує ГДК для водойм рибогосподарського призначення, але в цілому показники трималися у допустимих межах 1,5-2 мгO2/л, як і у попередніх дослідженнях. Також у воді дослідних ділянок встановлено перевищення показника ХСК, показники трималися у межах 31,2-36,3 мгO2/дм3. Показник ХСК дозволяє судити про ступінь забрудненості води органічними речовинами, його величина є важливою гігієнічною характеристикою води.

Каламутність, Забарвленість, Біохімічне споживання кисню (BOD) та Хімічне споживання кисню (COD)

 

Вміст загального органічного вуглецю складав 17,8-19,8 мг/л, а максимальна концентрація розчиненого СО2 − 15,4-15,9 мг/л. На вміст у воді розчиненого СО2 впливають процеси фотосинтезу та інші біохімічні процеси. Головним джерелом надходження оксиду вуглецю в природні води є процеси біохімічного розпаду органічних залишків, окислювання органічних речовин, водяних організмів. Одночасно з процесами надходження значна частина діоксиду вуглецю споживається при фотосинтезі.

Співставлення: Біохімічне споживання кисню та Розчинений органічний вуглець

Під час дослідження встановлено поодинокі перевищення показників суми ароматичних вуглеводнів (BTX) у воді, як і у всіх попередніх дослідженнях. Спостерігаються стабільні поодинокі перевищення даних показників.  Показники електропровідності води трималися у межах 354-373 µS/cm, порівняно з усіма попередніми дослідженнями спостерігається тенденція до їх збільшення. Провідність природної води залежить в основному від концентрації розчинених мінеральних солей та температурного режиму.

Загальний органічний вуглець (TOC), Розчинений органічний вуглець (DOC), Сума ароматичних вуглеводнів (BTX) та Хлорофіл а (Chl-a)

Таким чином, за результатами досліджень вода на дослідних ділянках не відповідає нормативним показникам якості води для рибогосподарських потреб за значеннями ХСК, а також спостерігаються поодинокі перевищення БСК та показників суми ароматичних вуглеводнів. Виявлено тенденцію до збільшення показників електропровідності води. За результатами усіх попередніх досліджень встановлено стабільні поодинокі перевищення  показників суми ароматичних вуглеводнів та показників ХСК.


 

**Аналіз вимірювань якості води стаціонарною станцією «Наяда-2»  

з 20.11.2023 до 03.12.2023

 

Це останній звіт щодо оцінки якості поверхневих вод в м. Дніпро в поточному році. Автоматизовану станцію «Наяда-2», завдяки якій здійснюється моніторинг поверхневих вод у м. Дніпро, дістали з води та законсервували. Тож до моніторингу та оцінки поверхневих вод ми повернемося вже навесні 2024 року, коли роботу станції поновлять.

Про нас

Програма "Чисте повітря для України" реалізується з 2017 року неурядовою організацією Arnika (Чеська Республіка) у співпраці з місцевими громадськими ініціативами з різних регіонів України за фінансової підтримки Transition Promotion Program Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

Ви можете знайти більше інформації про нашу діяльність та можливості участі або поділитися з нами своїми думками, надіславши повідомлення на адресу info@cleanair.org.ua.

Координатори:

Партнери програми:

Донори:

Інформаційні партнери: