Українська громадянська мережа. Різні промислові міста – однакові проблеми.
Все про повітря

Наші експерти прийшли на допомогу “ЕкоКоаліції Запоріжжя”

1. 3. 2023,
Запорізька міська рада готує Програму щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб’єктами господарювання м.Запоріжжя. На прохання громадськості, наші експерти надали робочій групі свої рекомендації.

Запорізька міська рада розробляє технічне завдання до виконавця на розробку Проекту на розробку Програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб’єктами господарювання м.Запоріжжя, яка має стати основою для покращення якості повітря в Запорізькій агломерації. Це дуже важливо навіть під час війни, коли ракетні та артилерійські обстріли лише посилюють екологічні ризики в місті.
Наша програма ще у вересні уклала Меморандум про співпрацю з Запорізькою міською радою.
Наші експерти відразу відгукнулися на прохання громадськості ЕкоКоаліція Запоріжжя і переглянули Проект та подали Робочій групі по вирішенню питань покращення атмосферного повітря м. Запоріжжя конструктивні зауваження та пропозиції, що необхідно змінити у Технічному завданні та як має бути побудована робота, які цілі та заходи мають бути включені, враховуючи світовий досвід управління якістю повітря та українське і європейське законодавство.
Зокрема, ми звернули увагу на такі важливі моменти:
  1. У назві Програми йдеться про охорону довкілля, тоді як у тексті завдання включені цілі лише щодо атмосферного повітря, а не йдеться про вплив на ґрунти, водні ресурси тощо. Необхідно узгодити назву Програми з її цілями, звузивши в назві саме атмосферного повітря.
  2.  Програма, судячи з назви, буде містити заходи для зниження викидів суб’єктами господарювання, водночас у тексті йдеться також про зменшення негативного впливу викидів від пересувних джерел, а автотранспорт здебільшого належить приватним власникам. Необхідно визначитися з цілями та вказати це в назві. Враховуючи високий рівень забруднення повітря не тільки автотранспортними підприємствами, але і приватними транспортними засобами, радимо звернути особливу увагу на пересувні джерела викидів.
  3. На думку наших експертів, поданий перелік Завдань Програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб’єктами господарювання м. Запоріжжя значною мірою дублює вже розроблену Програму державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки. Зокрема, вимоги пунктів 3,4,5 щодо аналізу сучасного стану атмосферного повітря та основних тенденцій його змін, порівняльного аналізу величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з визначенням переліку підприємств міста, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, оцінка впливу викидів фенолу, пилу, оксиду азоту, діоксиду азоту та формальдегіду на стан забруднення атмосферного повітря за даними результатів розрахунків, про заходи щодо організації автоматичного спостереження за викидами забруднюючих речовин на стаціонарних джерелах та на межах санітарнозахисних зон підприємств, а також п. 9.2. про медико-профілактичні заходи для населення. Ми вважаємо, що немає потреби дублювати ці дані, які вже наявні у Програмі державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки та мають бути надані розробнику Програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб’єктами господарювання м. Запоріжжя як вихідні.
  4. Рекомендуємо основною частиною для Програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб’єктами господарювання м. Запоріжжя зробити саме детальну розробку низки заходів із пункту 9, а саме розширити і деталізувати Технічне завдання щодо пункту 9. Перелік завдань і заходів Програми:

9.1. Заходи з покращення стану атмосферного повітря та зниження негативного впливу шкідливих факторів забруднення атмосфери на здоров’я населення: зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел промислових підприємств; заходи по організації єдиних санітарно-захисних зон промислових вузлів м. Запоріжжя;……………………………….; зменшення негативного впливу викидів від пересувних джерел; комплекс заходів по недопущенню вторинного пилоутворення; зменшення шкідливого впливу інших факторів забруднення атмосферного повітря.

5. Для уникнення дублювання, виключити з переліку завдань для розробки даної Програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб’єктами господарювання м. Запоріжжя заходи щодо організації автоматичного спостереження за викидами забруднюючих речовин на стаціонарних джерелах та на межах санітарнозахисних зон підприємств, які вже розроблені в межах інших Програм, зокрема Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки. При цьому, даний проєкт Технічного завдання не враховує вимоги Постанови №827 КМУ від 14 серпня 2019 р. «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».

6. При плануванні заходів зі зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел промислових підприємств рекомендуємо залучити до роботи саме представників суб’єктів господарювання як майбутніх виконавців Програми, що дасть змогу розширити поданий перелік заходів Програми з тим, щоб він відповідав найкращим доступним технологіям та враховував їх рівень економічного розвитку та плани модернізації та містив конкретні заходи з їх боку для зниження викидів в атмосферне повітря.

7. Вже зараз на етапі розробки Технічного завдання до Програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб’єктами господарювання м. Запоріжжя, мають бути зазначені бажані цілі: показники викидів, індикатори їх виконання та прописані етапи зниження викидів, для досягнення яких добираються Заходи п. 9. При цьому не рекомендуємо брати за основу фонові концентрації забруднюючих речовин, оскільки для промислових міст показник сильно варіюється протягом року, дня та залежно від району.

8. Обов’язково необхідно прописати очікувані етапи та терміни виконання Програми.

Рекомендації надані громадськості офіційними листами для подальшого обговорення на засіданнях Робочої групи.

Частину рекомендацій розглянули 23 лютого 2023 року, частину перенесли на 1 березня.

Бажаємо Запоріжжю конструктивної співпраці влади та громади для досягнення більш чистого повітря. Наша експерти, екологи Олексій Ангурець та Марцела Черноцова готові прийти на допомогу за потреби.

Фото: зі сторінки “ЕкоКоаліція Запоріжжя”

Про нас

Програма "Чисте повітря для України" реалізується з 2017 року неурядовою організацією Arnika (Чеська Республіка) у співпраці з місцевими громадськими ініціативами з різних регіонів України за фінансової підтримки Transition Promotion Program Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

Ви можете знайти більше інформації про нашу діяльність та можливості участі або поділитися з нами своїми думками, надіславши повідомлення на адресу info@cleanair.org.ua.

Координатори:

Партнери програми:

Донори:

Інформаційні партнери: