Українська громадянська мережа. Різні промислові міста – однакові проблеми.
Все про повітря

Оцінка якості поверхневих вод в м. Дніпро з 09.10.2023 до 22.10.2023

Оцінка якості поверхневих вод в м. Дніпро з 09.10.2023 до 22.10.2023
Фото ілюстративне (авторка Majda Slamova)

Від початку 2023 року Програма “Чисте повітря для України” розширює сферу роботи. На даний час ми досліджуємо забруднення ґрунтів внаслідок безпосередніх військових дій, а також спричинених такими діями техногенних аварій.

Разом з тим наша команда “Чисте повітря для України” у співпраці з ЦЕМ на основі підписаного Меморандуму в липні 2023 року, розпочала моніторинг поверхневих вод у м. Дніпро, який здійснюється за допомогою автоматизованої станції «Наяда-2». Це означає, що в режимі реального часу збираються фізико-хімічні дані про стан р. Дніпро за 14 показниками:

 • загальний вміст зважених речовин (TSS),  
 • каламутність,  
 • забарвленість,  
 • загальний органічний вуглець (TOC),  
 • розчинений органічний вуглець (DOC), 
 • біохімічне споживання кисню (BOD),  
 • хімічне споживання кисню (COD),  
 • азот нітратний (NO3-N),  
 • нітрати (NO3-),  
 • хлорофіл а (Chl-a),  
 • сума ароматичних вуглеводнів (BTX),  
 • температура, 
 • розчинений кисень (O2),  
 • електропровідність (ЕС).

Ми проводимо оцінку якості поверхневих вод, щоб визначити придатність води для подальшого використання з метою:  

 • господарсько-побутового використання 
 • водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях 
 • потреб рибного господарства.

В нашому випадку оцінювання якості поверхневих вод проводиться з урахуванням вимог до якості води водних об’єктів розташованих у межах населених пунктів визначеного Наказом МОЗ №721 від 02.05.2022 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».   

Наголошуємо, що це не оцінка води згідно з питними нормативами, а також її епідеміологічного стану!  

Оцінка стану вод р. Дніпро в межах м. Дніпро за період з 09.10.2023 до 22.10.2023

*Додаткова інформація про окремі показники: 

Біохімічне споживання кисню – кількість розчиненого кисню, що витрачається на аеробне біохімічне окиснення під дією мікроорганізмів а також розкладання нестійких органічних з’єднань що містяться у воді. Використовується для оцінки ступеня забруднення води органічними сполуками. 

Хімічне споживання кисню – кількість кисню, необхідна для хімічного окиснення неорганічних і органічних речовин. Різке зростання ХСК води свідчить про забруднення водойми. Величина ХСК є важливою гігієнічною характеристикою води, яка дозволяє судити про забрудненість води окисленими речовинами, але не дає інформації про склад забруднення. 

 

За два тижні з 09.10.2023 по 22.10.2023 включно спостерігалися перевищення нормативів за наступними показниками:

 • хімічне споживання кисню у 1,1-1,4 раза (постійно); 
 • сума ароматичних вуглеводнів (BTX) спостерігались поодинокі випадки перевищень. 

 Натомість за показниками нітрати (NO3-) та азот нітратний (NO3-N) перевищень не фіксувалося

Розчинений кисень – постійно в межах норми. 

Гідрохімічний аналіз води р. Дніпро, як середовища існування гідробіонтів 

До аналізу даних моніторингу води долучилися наші партнери – науковці з Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, з яким “Чисте повітря для України” співпрацює з 2021 року (відповідно підписаного Меморандуму).

Спираючись на дані моніторингу води із використанням стаціонарної станції «Наяда-2» у період з 09.10.2023 до 22.10.2023 р., науковці Кафедри загальної біології та водних біоресурсів ДНУ провели оцінку якості води, як середовища існування гідробіонтів (морські та прісноводні організми, що постійно живуть у водному середовищі).

Під час дослідження було встановлено, що середні показники температури води були на рівні +12,6–16,8 оС, що відповідає нормативним значенням. Загальний вміст зважених речовин у воді, каламутність та забарвленість води, як і в усіх попередніх дослідженнях були у межах норми.

Розчинений кисень та температура

Результати гідрохімічного аналізу якості води дозволили визначити, що вміст азоту нітратного та нітратів у воді не перевищували нормативні значення якості води для рибогосподарських потреб та існування гідробіонтів.

Нітрати, азот нітратний та загальний вміст зважених речовин (TSS)

Концентрація розчиненого кисню у воді була у нормі та у середньому складала 10,28-12,3 мг/л. Високі показники кисню є сприятливою ознакою для  підтримання онтогенезу гідробіонтів. Даний показник у зв’язку з пониженням температури води та із зниженням інтенсивності «цвітіння води» за рахунок масового розвитку синьо-зелених водоростей може коливатись.

Під час дослідження подекуди було зафіксовано перевищення показника БСК. Максимальний показник БСК складав 2,4 мгO2/л, що дещо перевищує ГДК для водойм рибогосподарського призначення, але в цілому показники трималися у допустимих межах 0,2-2 мгO2/л, як і у попередніх дослідженнях. Також у воді дослідної ділянки встановлено перевищення показника ХСК, показники трималися у межах 33,8-41,7 мгO2/дм3. Показник ХСК дозволяє судити про ступінь забрудненості води органічними речовинами.

Забарвленість, Біохімічне споживання кисню (BOD) та Хімічне споживання кисню (COD)

Вміст загального органічного вуглецю складав 18,8-21,9 мг/л, а максимальна концентрація розчиненого СО2 − 14,8-15,8 мг/л . На вміст у воді розчиненого СО2 впливають процеси фотосинтезу та інші біохімічні процеси. Головним джерелом надходження оксиду вуглецю в природні води є процеси біохімічного розпаду органічних залишків, окислювання органічних речовин, водяних організмів. Одночасно з процесами надходження значна частина діоксиду вуглецю споживається при фотосинтезі. Даний показник у зв’язку із зниженням інтенсивності «цвітіння води» внаслідок масового розвитку синьо-зелених водоростей може коливатись.

Загальний органічний вуглець (TOC), Розчинений органічний вуглець (DOC), Сума ароматичних вуглеводнів (BTX) та Хлорофіл а (Chl-a)

Також під час досліджень встановлено поодинокі перевищення показників суми ароматичних вуглеводнів (BTX) у воді, як і у всіх попередніх дослідженнях. Спостерігаються стабільні поодинокі перевищення даних показників.  Показники електропровідності води трималися у межах 315-335 µS/cm. Порівняно з попередніми дослідженнями спостерігається тенденція до збільшення цього показнику. Провідність природної води залежить в основному від концентрації розчинених мінеральних солей та температурного режиму.

Таким чином, за результатами досліджень вода на дослідній ділянці не відповідає нормативним показникам якості води для рибогосподарських потреб за значеннями ХСК, а також спостерігаються поодинокі перевищення БСК та показників суми ароматичних вуглеводнів. За результатами усіх попередніх досліджень встановлено стабільні поодинокі перевищення  показників суми ароматичних вуглеводнів та показнику ХСК.

 

Аналіз вимірювань якості води стаціонарною станцією «Наяда-2» з 09.10.2023 до 22.10.2023**

 

Про нас

Програма "Чисте повітря для України" реалізується з 2017 року неурядовою організацією Arnika (Чеська Республіка) у співпраці з місцевими громадськими ініціативами з різних регіонів України за фінансової підтримки Transition Promotion Program Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

Ви можете знайти більше інформації про нашу діяльність та можливості участі або поділитися з нами своїми думками, надіславши повідомлення на адресу info@cleanair.org.ua.

Координатори:

Партнери програми:

Донори:

Інформаційні партнери: